Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/310/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/311/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/312/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/301/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/302/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/303/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LI/304/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia żłobka samorządowego i nadania mu statutu Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LI/305/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka” w Ciechocinku obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz informatycznej Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Aleksandrowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły