Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 116/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z remontem sali nr 13 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE Nr 113 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 30.08.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zdrojowej działka nr 1158/24 o pow. 265 m2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE Nr 112 /18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 30.08.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zdrojowej działka nr 1158/14 o pow. 52 m2 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 08.09.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK ZDROJOWA obwód 200 ulice Cicha, Krótka, Ogrodowa, Osiedlowa, Spółdzielcza, Zdrojowa Szczegóły
Artykuł 08.09.2018 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia tych składów Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Sprawozdania 2018 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 110/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 115/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 INFORMACJA Burmistrza Ciechocinka ws wykazu pracowników Urzędu Miejskiego udzielających informacje o przeprowadzanych wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 INFORMACJA Burmistrza Ciechocinka ws miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły