Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami siłowni, budowie sceny mobilnej, miejsc postojowych , ogrodzenia terenu , remontu dachu istn. szkoły, rozbudowie istn. sali gimnastycznej o pom. magazynowe, lokalizacji wjazdu na terenie działki nr 1158/23 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 10/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15.01. 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 9/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15.01. 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla stacji transformatorowych CIECHOCINEK PARK oraz CIECHOCINEK PPUC2 ob.500 Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 13/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 12/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności przejęcia do zasobów Gminy lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 4 w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 11/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 4/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Przetargi 25.01.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły