Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 22/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na konserwację, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. Szczegóły
Przetargi 06.02.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2018 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 125 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2296/27 i 2296/22 w Ciechocinku przy ulicy Bema” Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2105/1, 2105/14, 2105/15, 2105/13, 2163, 2155/1 i 2146/2 w Ciechocinku przy ulicy Rolnej” Szczegóły
Artykuł 03.02.2018 Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Szczegóły
Artykuł 03.02.2018 PODZIAŁ GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA Szczegóły
Przetargi 01.02.2018 Konserwacji, sprzątania i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Reymonta w Ciechocinku na działkach nr 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105” Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu na działce nr 2057 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej” Szczegóły