Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XI/29/17 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania remontu drogi na osiedlu „Solanka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIII/30/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie umieszczenia koszy na śmieci w pobliżu miejsc, gdzie ustawione są miejskie ławki Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIII/31/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustawienia nowych tablic informacyjnych w postaci mapy miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIII/32/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie oświetlenia na ul. Armii Krajowej Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIII/33/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi na Osiedlu Solanka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIV/34/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wybudowania kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 Uchwała Nr XIV/35/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed Urzędem Miejskim w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 08.09.2018 Klauzule informacyjne dot. realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 118/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z remontem ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 117/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z remontem sali nr 20 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły