Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – wrzesień 2018 Szczegóły
Artykuł 22.09.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 września 2018 roku w sprawie numerów oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 121/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinek przy ulicy Sportowej” Szczegóły
Przetargi 20.09.2018 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 18.09.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 października 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 122/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 120/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z czyszczeniem, impregnowaniem oraz malowaniem lakierobejcą elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w Ciechocinku przy ul. Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 119/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z doposażeniem placu zabaw zlokalizowanego w Ciechocinku przy ulicy Mieszka I Szczegóły