Typ Data Tytuł
Przetargi 23.02.2018 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Spotkanie „Fundusze Europejskie dla firm w 2018 roku” – Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 19/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 23/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 luty 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 15.02.2018 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 16/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 15/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/253/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLII sesji Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/254/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/255/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły