Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 151/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 135/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 139/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 142/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 138/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 26.10.2017 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaskowej, ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 137/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 134/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 145/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej oraz ulicy Żytniej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 147/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły