Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 127/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Oświaty w Gminie Miejskiej Ciechocinek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 132/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 124/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 128/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. samochodu lekkiego ratowniczo- rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE Nr 140/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „stanowisko ds. informacji turystycznej” Szczegóły
Akty prawne 24.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 130/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 24.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 137/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 października 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka o zamiarze powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 154/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 146/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły