Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2021 Ogłoszenie dot. możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy odcinka elektroenergetycznego sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr. ewid. 2029/7, 2055/2, 2029/5, 2029/9, 2029/10, 2029/11, 2029/12 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przebudowy systemu odprowadzania wody mineralnej z terenu Rozlewni Wód Mineralnych na terenie działek nr 2643/11 i 2643/12 położonych przy ul. Solnej oraz nr 102/4, nr 102/3, nr 102/2 Szczegóły
Przetargi 13.05.2021 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 10 porad spisowych dla seniorów Szczegóły
Przetargi 04.05.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 czerwca 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 04.05.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 czerwca 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 04.05.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 czerwca 2021 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 04.05.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 czerwca 2021 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły