Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała nr IV/10/19 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie zamontowania monitoringu w centrum miasta Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii oraz garażu ze źródłem OZE na działkach nr 1296/9 i nr 1297/1 położonych w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Usuwanie drzew oraz krzewów – wydawanie zezwolenia Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Rejestry i decyzje środowiskowe Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na działce nr 459/18 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej” Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie ws przystąpienia Gminy do programu „Stop Smog” Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zaproszenie dla mieszkańców do złożenia wstępnej deklaracji chęci udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych Szczegóły
Przetargi 09.03.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 kwietnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.03.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 kwietnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.03.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 kwietnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły