Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Realizacja zadań publicznych 2020 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii ze źródłem OZE w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na działkach nr 1296/9 i 1297/1 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku i jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Przetargi 14.01.2020 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2020 Szczegóły
Przetargi 09.01.2020 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2020 ds. księgowości opłat Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 UCHWAŁA NR XVII/107/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 Szczegóły