Podatek rolny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (M.P.2019, poz.1017) 

Stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosi:
– dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł,
– dla pozostałych gruntów               –  292,30 zł

Od dnia 01 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze informacji, deklaracji i załączników, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

  1. osoby fizyczne :
  2.  osoby prawne : 

Informacje

Rejestr zmian