Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku

termin składania ofert 12.03.2018r. godz. 10:00
sekretariat Burmistrza Ciechocinka, Kopernika 19

wadium 50.000,00

Ogłoszenie w BZP
Oświadczenia wykonawcy
Przedmiary robót
SIWZ
Specyfikacje techniczne
Projekty
Wzór Umowy
Załącznik nr 1 do Umowy

 

nowy termin składania ofert 14.03.2018 r. godz. 10:00
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie terminu

Zestawienie złożonych ofert
Informacja o unieważnieniu przetargu

    • Nr przetargu n/d

Informacje

Rejestr zmian