Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 37 w Ciechocinku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:n/d
  • Wydział:Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 37
  • Miejsce pracySzkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 37
  • Stanowiskodyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-07-03
  • Termin składania dokumentów2017-07-18
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku”
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnew ogłoszeniu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowew ogłoszeniu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyw ogłoszeniu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyw ogłoszeniu
  • Lista wybranych kandydatówMaciej Wzięch
  • Uzasadnienie wyboruw ogłoszeniu
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian